Kunstmarkt

Op eerste pinksterdag (in 2024 op zondag 19 mei) ’s middags is er een Kunstmarkt rond het Marktplein in Brummen.
Meer dan zestig kunstenaars uit het hele land komen dan hun met passie gemaakte kunstwerken verkopen. Sieraden, keramiek, schilderijen en nog veel meer. Meer informatie over de kunstmarkt verschijnt in de komende tijd op deze pagina.

Kunst verbindt

Welkom op de kunstmarkt op pinksterzondag in Brummen. Hier laten kunstenaars en makers niet alleen hun kunst zien, maar ook wat hen bindt aan de omgeving. Ze verstaan de taal en spreken die, ze kijken graag naar het unieke van de flora, de fauna en de geschiedenis tussen Veluwe en IJssel. Hier leggen kunstenaars hun wortels bloot. Hier laten makers zien wat hen inspireert: het landschap wordt schilderij, rivier wordt foto, hout gaat over in beeld en klei krijgt kleur.

Heeft kunst nut of noodzaak? Niet zoals een blikopener of een fiets nuttig is. Niet nodig zoals brood of fruit nodig is. Kunst en cultuur hebben betekenis. Kunst schept tekens waarmee mensen begrippen kunnen delen. Mede dankzij Rembrandt en Vermeer zien we het bijzondere van de Hollandse luchten. Mede dankzij Rietveld en Mondriaan herkennen we Dutch Design in onze genen. Kunst verbindt. Kunst helpt de parel te herkennen die voor ons op straat ligt. Cultuur helpt ons aan een omschrijving van een stukje identiteit.
Voor de kunstmarkt op de zondag van het Pinksterfestival nodigt de organisatie vooral kunstenaars uit die uiting geven aan wat in de streek tussen Veluwe en IJssel leeft, kunstenaars die verbeelden wat bijzonder is aan deze streek, kunstenaars die een betekenis geven aan wat mensen direct begrijpen maar niet direct zelf onder woorden brengen.
De zondagskunstmarkt is een onderdeel van het 4-daagse pinksterfesitval.

Aanmelden betekent niet automatisch deelnemen. De organisatie streeft naar een kunstmarkt met een verbindende formule en een samenhangende uitstraling. En vol is vol.
In de loop van april krijgen alle aanmelders bericht of hun werk in het geheel past dat de organisatie voor ogen staat, en eventueel ook een betaalverzoek

Verslag Jury Kunstmarkt Pinksteren 2024

Op zondag 19 mei vond de Kunstmarkt van het Pinksterfestival Brummen plaats. In 52 kramen presenteerden kunstenaars hun werk. Thema dit jaar was ‘Verbinding’. De deelnemers aan de kunstmarkt werden van te voren uitgenodigd ‘dit thema verrassend in te vullen’.

De jury bestaande uit Jan Ek (dominee met emeritaat), Yasemin Cegerek (wethouder Cultuur) en Bob Koster (lid algemeen bestuur Culturele Stichting) hebben die middag alle kramen bezocht. Zij waren onder de indruk van de grote variëteit aan kunstvormen met zonder uitzondering een hoge kwaliteit. Kijkend naar het thema Verbinding constateerde ze dat dit zeer regelmatig herkenbaar terug kwam. Door op zoek te gaan naar het verhaal achter het kunstwerk werd het thema nóg meer zichtbaar.

De jury kwam tot de conclusie dat in heel veel kunstwerken als kern naar voren kwam ‘door in verbinding te zijn zorgen voor de ander’. Of zoals het in één van de kramen werd geformuleerd: “Je blijven verbinden in het nu, geeft je de kracht voor morgen”.

Dat kwam bij de uiteindelijke drie prijswinnaars op de volgende manier naar voren:
Ans van Breda (1e prijs) uit Brummen schildert kinderen uit verschillende werelddelen, met name uit Zuid Amerika. De verbinding spat van haar schilderijen af, niet alleen door kinderen te schilderen van achteren die de armen om elkaar heen geslagen hebben maar ook doordat die schilderijen je als toeschouwer met die kinderen verbonden te laten voelen. Terecht noemt ze haar project ‘Wereldkinderen’.
Kees Dekkers (2e prijs), Brummenaar van oorsprong, zoekt in de objecten die hij maakt, waaronder indrukwekkende stoelen, naar verbinding met de aarde, met duurzaamheid en het circulaire, en daarmee nadrukkelijk met zorg voor de toekomst, onze toekomst.
Puck Kamp (3e prijs) uit De Meern haalde op verschillende manieren kernwoorden van mensen op, daar schilderde zij een aquarel bij en voegde er taal aan toe. De kaartjes met veertjes die zij ontworpen heeft zorgen voor verbinding tussen mensen. Haar ambitie is om de wereld op deze manier een stukje beter te maken.

De prijswinnaars gingen met een tegoedbon van de drie in het Pinksterfestival deelnemende horeca ondernemers naar huis. Door aan deze drie kunstenaars een prijs toe te kennen heeft de jury ook geprobeerd recht te doen aan de variatie in kunstuitingen die aanwezig waren: schilderijen, aquarellen, objecten, gebruiksvoorwerpen om maar een paar voorbeelden te noemen.